2012. február 3., péntek

Tanuljuk a kristályokat 4. rész

Kristály és ember kapcsolatának múltja, jelene és jövője...hogyan vesznek részt életünkben?


 A médiumok és a látók már több éve jelzik, hogy „Atlantisz a felszínre fog emelkedni”. Valójában nem egy „világ” felemelkedését jelzik, hanem arra a felhalmozott tudásra gondolnak, aminek elvesztését kapcsolták annak
elsüllyedéséhez. Azt jelzik, hogy az emberiség számára elveszettnek hitt tudás energia formájában már sok évvel ezelőtt megjelent és hozzáférhetővé vált.

Tudomást szereztünk a kristályokról. Információk érkeztek hozzánk a geometriai minták metodológiájáról, és arról, hogy mennyi célra használhatjuk fel a kristályokat. Például gyógyításra, oktatásra.
Izgalmas jövő vár ránk most, hogy kezdjük megnyitni elménket a mágneses energiák előtt. A kristályok drasztikusan átformálják életünket. Felhasználásukkal egyidejűleg nyitottá válunk a holisztikus életmódra.

Mindez azt jeleni, hogy spirituálisan növekszünk, és befogadóvá válunk a  magasabb szintű ősi energiamintákra és az általuk közvetített információkra, tudásra.

Nagy a felelősségünk itt a Földön. Meg kell tanulnunk és helyesen alkalmazni ezeket az energiákat és információkat. Segítségével olyan kristálytiszta energiává válhatunk, mely saját univerzumával összhangban vibrál. Harmóniában rezeghetünk az örökkévalóság minden tudásával.

A kristályok mindenütt ott vannak körülöttünk. Hozzáértők úgy gondolják, hogy a föld felszínének közel 33%-át ez az ásvány teszi ki, míg ismeretlen mennyiségű kvarckristály rejlik a vizek alatt.

Atlantisz és Lemúria legendás civilizációiban a kristályok jelentették a fő energiaforrást, azon kívül gyógyításra, tanításra és a csillagközi kommunikációra alkalmazták őket.

Nem is olyan régen sámánok használták fel ezeket a köveket rituáléikban, hogy az embereket összekapcsolják szellemeikkel. A látók és médiumok még ma is használnak kristálygömböket, amikor idő és tér külsőbb
dimenzióival akarnak összeköttetést teremteni.

A kristályok sokféle módon gyakorolnak befolyást modern életünkre. A legmodernebb technológiában történő alkalmazásukon kívül azért állnak rendelkezésünkre, hogy segítsenek felülemelkedni jelen életünk monotóniáján és korlátain azáltal, hogy hozzáférést biztosítanak az elme dimenzióihoz.

A kristályok segíthetnek felszabadítani az elménket. Képessé tesznek bennünket arra, hogy harmóniát teremtsünk és tartsunk fenn a tudattalan és a tudatos állapotok között. Kérdezhetjük, hogy a kristályok milyen módon támogatnak bennünket? Honnan az a személyes bizonyosság, amikor az ember tudja, hogy harmóniában van az énjének minden aspektusával ?

A legtalálóbbak a kristályokat élő komputereknek tartják, melyek híján vannak mindenféle gátat jelentő emberi érzésnek, előítéletnek, szkepticizmusnak.

A kristályok azért vannak itt, hogy szolgáljanak minket. Az ébredő elme szolgálatában rengeteg feladatot képesek ellátni, mint az álmokon keresztüli útmutatás, a test negatív energiáktól történő megtisztítása, a
gondolatok összpontosítását, a mentális és fizikai szintű gyógyítást, telepatikus összekapcsolást bizonyos helyekkel – személyekkel.

A kristályok a háromszög univerzális építőelemét képviselik, melyből minden geometriai forma /a kör és a négyszög is/ származik. A kvarckristály kvantum-építőeleme egy egyenlő oldalú háromszögekből álló piramis. Ez az alakzat egyúttal a Három Törvénynek a legfontosabb kifejeződési formáját is jeleni. „Számos ősi gondolatrendszer szerint az istenekétől alacsonyabb szinten létező minden jelenség három erő kölcsönhatásának következtében jön létre” Ha csupán két erővonal van jelen, abban az esetben csak a tökéletes egyensúly állna fenn, és nem történne mozgás. Egy harmadik erő megjelenése változás, vagy mozgás formájában reakciót indít el. Ez a kölcsönhatás olyan univerzális törvény, melynek értelmében semmi sem maradhat mozdulatlan.

A keresztény tantétel az Atya, a Fiú és a Szentlélek háromságán alapszik. A három alkotóelem egyesült, hogy megteremtse univerzumunkat.  A kémiában két hidrogén és egy oxigénatom kombinációjából víz jön létre.
Az ezoterikus filozófus iskola arra alapozza hitrendszerét, hogy a világegyetem egy aktív, egy passzív és egy semleges erő hármasságának jelenlétét kívánja meg a mentális fejlődéshez.

A numerológiában a három a teljesség, a kezdet, a közép és a vég száma.  A Három Törvénye tökéletes formában tükröződik a kristály geometriális struktúrájában is.

folytatása következik…forrás: www.paramed.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése