2012. február 17., péntek

A lélekgyógyítási módszerek megújulása (olvasmány gyógyulni vágyóknak és gyógyítóknak)
 A Föld változási ütemével kapcsolatos lélekgyógyítási módszerek megújulásáról szeretnék beszélni.
Minden egyes ciklikus korszakváltás előtt, az emberek életszemléletében is jelentős változás következik be. Szellemben felfrissülve, lélekben megújulva várják az Új Kor eljövetelét. Az Új Kor, új időszakot jelent az emberek életében.
Tartalmi változáson mennek keresztül, amelynek hatására eldönthetik, hogy
képesek-e beilleszkedni a megújuló Föld rendjébe, avagy annak ellentmondva, létezésüket egy más síkra helyezik át.
Aki nem tud a változásokkal együtt haladni, az nem tud megújulni, éppen ezért nem tud egységben élni, rezonálni a megújuló, az Új Föld rezgéseivel.
Diszharmóniába kerül önmagával, - nem tudja felvenni azt a rezgést, és vele együtt azt a ritmust, amely a bekövetkezendő korszak szerves részét képezi.  Azok az egyének, akik nem tudnak szervesen illeszkedni, előbb-utóbb egy átmenetet képeznek e Föld és a másvilág között. Energiáikat egyre inkább kivonják e földi létből és a másik világba helyezik át. Ezt javarészt anélkül teszik, hogy tudatában lennének.
A körülöttük élő emberek számára mindez nem szembetűnő jelenség, mivel a diszharmóniába került emberek még szimbiózisban élnek a világgal, de már nem szerves létezőként illeszkednek be.
Már nem élik, és nem fogadják el teljességgel az Élet Törvényeit.
Ez az átmenet nem az egyik napról a másikra következik be.
Jelentős időszakot ölel át, mire az energiáik súlypontját a másik világba helyezik át. Az emberek nagyobb hányadánál ez nem határozott döntésként jelentkezik, mivel nincs meg a szorosabb kapcsolódási pont a Magosabb Énnel, így valójában nincsenek is tudatában annak, hogy a Magos Énük milyen döntést hozott meg az életük folytatásával kapcsolatban.
Különböző emberek újra strukturálják magukat, - ami azt jelenti, hogy egy jelentős változáson mennek keresztül,- és egy idő után, hiába döntött a Magos Szellemi Énük a távozás mellett,- ők függőségi viszonyt alakítottak ki az itt lévő (régi) energiamintázattal.
Ebben az esetben torzulások következnek be az energetikai rendszerben, mint a személyiségben. Az egyén önmagától már eltávolodott, de a másik világ rezgéseit még nem fogadta be, éppen ezért egy meghasonult életformát alakít ki maga körül.
Fő motivációs rendszert választ ki magának és ez élteti, ebbe kapaszkodik, ebből nyeri az életenergiát, anélkül, hogy a tudatában lenne mindennek. Ezekre az emberekre egyfajta fásultság, közöny jellemző.
Nem tudnak örülni a világ dolgainak, nem tudnak együtt mozdulni vele,- valójában vegetálnak. Energiájukat nem a Föld szerves rendszeréből nyerik, hanem saját pótcselekvésükből merítik.
Erre az időszakra, az ilyen egyének száma jelentősen megszaporodott.
Egy önmagából, középpontból kibillent állapot jellemző rájuk, amelyben nem fő szempontot képez életükben,- a Földön maradó lét.
A legkisebb probléma hatására is elkeserednek, és nem a megoldáson, életük újra strukturálásán gondolkodnak, hanem egy menekülő pontot, kilépési pontot iktatnak be az életükbe.
Évekig eltarthat míg a megélt hatások és utóhatások következtében a Szellemi Én rádöbbenti őket, hogy szerves létezési formájukat a Földről kivonja, nem pedig megerősíti. Erre az időszakra már többnyire valamilyen degeneratív betegséget produkál a szervezetük, ami megkönnyíti az átmenetet.
A gyógyítók feladata és felelőssége, hogy ezt felismerjék és az átmenetet megkönnyítsék.

A lélekgyógyítási módszerek megújulása,- változások a regresszív terápia terén és alkalmazási módján


A megújuló, az Új Föld rezonanciáival összhangot, együtt hatást kell képezniük a gyógyítási technikáknak is.
Az Új Föld már nem kíván új fájdalommintákat teremteni, generálni. Ezért, minden esetben a gyengéd, léleknek megfelelő,- illeszkedő terápiát javasoljuk.
Jelentős változások történnek a regresszív terápia terén és alkalmazási módján.
- Nincs már helye a múltba utazásnak, a múlt fájdalmainak felszakításának.
A gyógyulást, a fájdalom felhozását és elengedését, az energetikai rendszerben lévő blokkok oldását, sikeres gyógyulást,- gyengéd, a szeretet terápiára épülő kezelések és technikák alkalmazásával érhetjük el.

A gyógyítók ettől az időszaktól kezdődően sokkal nagyobb felelősséggel és elszámolással tartoznak Isten felé. A gyógyítás formái és alaptézisei más szempontokra épülnek fel.
Alapbetegség meghatározásaként, a hagyományos orvoslás a test, a szerv megbetegedésének gyógyítását helyezte előtérbe.
A lélek minőségére és hármas egységben betöltött szerepére már nem szenteltek különösebb figyelmet.
Azok a gyógyítók, akik életükben az alternatív gyógyászatot részesítették előnyben, és ez a részüket képezi,- a mostani időszakban egy jelentős áthangoláson, átképzésen mennek keresztül.
Legfőbb értékük az érzékszervük, a belső megérzésük, tisztánlátásuk lesz.
Különböző, a múltban jól működő módszerek a jelenben egy pillanat töredéke alatt hatástalannak bizonyulnak. Ennek oka,- nincs meg az összhang a gyógyítás és a megújuló, az Új Föld rezonanciája közt.
A megújuló, az Új Föld rezonanciáival összhangot, együtt hatást kell képezniük a gyógyítási technikáknak is.
Az Új Föld már nem kíván új fájdalommintákat teremteni, generálni. Ezért, minden esetben a gyengéd, léleknek megfelelő,- illeszkedő terápiát javasoljuk.
Jelentős változások történnek a regresszív terápia terén és alkalmazási módján.
- Nincs már helye a múltba utazásnak, a múlt fájdalmainak felszakításának.
A gyógyulást, a fájdalom felhozását és elengedését, az energetikai rendszerben lévő blokkok oldását, sikeres gyógyulást,- gyengéd, a szeretet terápiára épülő kezelések és technikák alkalmazásával érhetjük el.
 A helyreállításnak van itt a legnagyobb szerepe, amit csak Krisztusi Szeretetenergiákkal vonhatunk be, gyógyíthatunk meg.
Minden olyan módszer alkalmazása helyes, ami ezzel a minőséggel együtt rezonál és úgy fejti ki a hatását, és hoz létre tartós gyógyulást.

Krisztus idejében sem volt reinkarnációs-regressziós terápia, és Jézus Urunk mégis csodákat tett. Ráhangolódott az emberben rejtőző szellemi tartalomra, és ennek megfelelően gyógyított. Ha magunkba tudjuk fogadni, magunkon keresztül tudjuk átengedni, és oly mértékben tudjuk áramoltatni a Krisztusi energiát, amire a kezelendő egyénnek szüksége van,- akkor csodás gyógyulásokat tudunk elérni,- és csodás gyógyulásoknak lehetünk a szemtanúi, anélkül, hogy bármilyen hókusz-pókuszt csinálnánk.
Fő szempontunk a másik emberre figyelés legyen,- ezzel megőrizve, a Test, a Lélek és a Szellem méltóságát.
Ha ezt betartjuk, ebben az esetben kevésbé tévedhetünk, mert érezni fogjuk, hogy vannak-e a kezelt személynek szerves kapcsolódási formái, amivel a Földhöz kötődik, és ezek élők-e.
Ha szervesen kötődik a Földhöz, és ennek ellenére mégis torzulások keletkeztek az energetikai rendszerében, akkor ez az energia,- ami maga a Fény, a Szeretet, az Egység,- AKI MAGA KRISZTUS,- mindent  felold, mindent kiegyensúlyoz és a helyére állít, a legnagyobb fájdalom megélése nélkül.
Az egyensúlyi rendszer kialakítására törekszik, anélkül, hogy beavatkozott volna az illető múltjába,- jelenébe,- és jövőjébe.
Megadja számára az esélyt a gyógyulásra, de hogy ez tartóssá váljon, azért az egyénnek önmagának is minden tőle telhetőt meg kell tennie.
Tartós elmélyülést igényel önmagában,- ami által felismeri a hibáit, az ebből eredendő életviteli, egészségi problémáit,- amelynek felismerése után, jelentősen illik változtatni szemléletén.
Különböző módszerekkel fokozhatjuk a gyógyulás hatásmechanizmusát,- de minden esetben csak olyan módszerekkel, amely együtt rezonál KRISZTUS és a FÖLD Törvényeivel.
A fájdalom, a fájdalomminta elengedése továbbra is célunk és fő szempontunk,- de nem azon körülmények és módszerek között, ahogy ezt eddig tettük.
A fő hangsúlyt az illető tudatosságának felébresztésére, fejlesztésére kell helyeznünk, és ehhez minden szükséges támogatást meg kell adnunk.
A kezelt személy, a jövőben önként és önállóan kell, hogy megálljon a lábán.
Nagyon fontos, hogy ne alakítson ki függőségi viszonyt terápiás kezelőjével.
Az Új Föld, az Új Energiagyógyítás alapja, már nem a fájdalom okának keresésére, keletkezésére, megértésére, azon keresztüli felhozására és elengedésére fekteti a főhangsúlyt,- hanem kizárólagosan az elengedésre, az egyensúlyi rendszer visszaállítására.
Éppen ezért a regresszív módszerek már nem az Új Energia képviselői!
Egy bizonyos kor és tudomány részét képezték, de a mostani időszaktól fogva:
- Már semmilyen szinten nem állnak szerves kapcsolódásban az Új Föld rezgéseivel és energiamintázatával!
- Azonkívül nem állnak szerves egységben a Krisztus tudat és Kristály létezési forma minőséggel!
Mivel én is e módszer szerint kezeltem,- Tudom, hogy ezt a módszert ennek ellenére rengetegen fogják továbbra is alkalmazni, mert a jól bevált módszerek közé tartozik. Viszonylag rövid időn belül lehet vele jelentős eredményeket elérni.
A jól bevált módszerektől egy varázsütésre nehezen válunk meg, főleg ha új kezelési módszer még nincs birtokunkban. Saját felelősségünk azonban, hogy ezután hogy viszonyulunk a SZERVES LÉTEZÉSHEZ, magához a FÖLDHÖZ.
Mennyire tartjuk tiszteletben az Élet Törvényét és az Élet Szentségét.
Mennyire fogadjuk meg és követjük Krisztus tanítását, tanácsait és nem a mi saját szempontjainkat tartjuk a legfontosabbnak,- hanem a Létezésben betöltött szerepünket helyezzük előtérbe.

Új Kor gyógyítási technikája

Gyógyítóként most a gyógyítókhoz szólok !!!

Azoknak a technikáknak a többsége ami eddig működött, az ÚJ RENDBEN, az ÚJ VILÁGBAN nem fog működni.
Új technikákat kell kifejleszteni annak érdekében, hogy a TEST a LÉLEK és a SZELLEM közt együtt hatás jöjjön létre.
Nem gyógyíthatjuk külön-külön őket, ahogy eddig sem tettük meg.
Az ÚJ FÖLD rezgései számos dolgot feltárnak előttünk.
Ha befelé figyelünk, ha magunkba nézünk, a mélyről elő tudjuk hozni azokat a gyógyítási technikákat amelyek örök érvényűek, időtállóak.
Kapcsolódnak a kezdethez, a Véghez, az Örök Körforgáshoz.
Kezdjük talán a hangnál.
A hangfrekvenciával sok mindent fel lehet oldani, meg lehet változtatni, át lehet írni. Gondolok arra, amikor egy olyan fokú megbetegedés jön létre az egyénben, ami teljes díszrezonanciába hozza a szervezetet.
Több ilyen esetet említenék, köztük van a rák is, vírusos fertőzések, fekélyek, sipolyok, a daganatok minden fajtája, bőrbetegségek, és bizonyos allergiás reakciók, stb…
Ezeknél a megbetegedéseknél a szervezet egy más rezonanciaszintre áll be, ami eltér a megszokott, a normálisnak mondható működéstől.
Egy más rezgéstartományba lép át, és a sejtek áramlási folyamata lelassul,- takarékra áll, és más rezonanciát bocsát ki magából mint az egészséges szervezeté.
A hangfrekvenciának nagy jövője van a jövő gyógymódjai között.
De merüljünk el mélyebben el ebben a témában.
 Őseink tudták, hogy minden hang részecskékkel bír. Különböző tartományba sorolták őket, eszerint tudtak különbséget tenni.
A beteg és az egészséges szervezetnek is más a rezgéstartománya.
Egy alapfokon működő szervezetet, gyorsított tempóval tudsz módosítani, így tudsz rá hatni, hogy kizökkenjen a megszokott ritmusából, és újra felvegye azt a minőséget ami részét alkotta.
De mit kell mindehhez tennünk?
Ismernünk kell az egyén rezonanciáit, rá kell hangolódnunk szervei működésére,- meg kell éreznünk azt a ritmust amit ő képvisel.
Megpróbálom mélyebb értelemben elmagyarázni, hogy érthetővé váljék.
A kezelendő egyén egész testét lelki szemeinkkel végig pásztázzuk.
Megpróbáljuk beazonosítani milyen rezgéstartományba tartozik az egytől – tízig tartó skálán.
Mondjuk, hogy az előttünk álló egyén az ötös rezgéstartományba tartozik,- ezt azonosítottuk be. Tehát egy közepes rezgéstartománnyal bíró ember áll előttünk.
Ha bővebben a dolgok mélyére nézünk, akkor láthatjuk, hogy a világ dolgaihoz és önmagához is közepesen viszonyul.
A takaréklángnál egy fokkal erősebben ég, de bizonyos közöny jellemző rá.
A következő lépés, hogy megnézzük, mi okozza nála ezt a „közepes égést”.
Melyik szerv az ami lecsökkenti és ennyire lelassítja az egyén rezonanciáját.
Újra „leolvasást tartunk”de most a keresett szervre koncentrálunk, - megpróbálunk egyre mélyebbre hatolni a leolvasásban.
 Tételezzük fel, hogy egyénünknél a máj területénél van a diszharmonikus rezonancia. Ezt akkor olyannak látjuk, mintha a szerv a többi szerv áramlásához mérten megállt volna. Valójában nem állt meg a szerv működése, de az egész szervezethez mérten lelassult működést mutat, és ez magával vonja azt a tényt, hogy az egész szervezet az egészségesnek mondható 10-9-8-7 skáláról az ötösre lép.
Tehát itt már egy leépülési folyamat vette kezdetét.
A szervezettől a szerv ide vonja el az energiát, így lelassul az egyén sejtvibrációja, takarékon ég.
Analógiásan vizsgáljuk meg, mit jelent amikor e szerv (máj) lelassult folyamatával állunk szemben.
Többféle szempontból megközelíthetjük, ebből most csak egyet-kettőt sorolnék fel.   
Az egyik ok,- olyan lelki-hatás érte az illetőt egy adott élethelyzetben, amit nem tudott/ nem tud feldolgozni, megemészteni.
Konkrétabban,- nem tud túl lépni azon a szituáción vagy szituációkon, és ez a testében feldolgozatlan, megemésztetlen kódként szerepel.
Az első időszakban általában ez még nem okoz fizikai problémát, megbetegedést, mert még nem jött le teljes fizikai szintre a történés.
Az egyén természete megváltozhat, - lobbanékonnyá válhat.
Előfordulhat az is, hogy minden átmenet nélkül, egy másnak ártalmatlannak tűnő epizód hatására, idegessé válik, dührohamot kap.
Ugye ezen egyáltalán nem csodálkozhatunk, hiszen szervezete telítve van méreggel,(feldolgozatlan, elfojtott, meg nem emésztett indulatokkal)- mivel a keletkezett problémát tárolja, nem hozza a felszínre.
Így az bármikor kitörhet belőle mint a vulkán, és valljuk be őszintén ez a jobbik esetek közé tartozik,- mert utána megkönnyebbül, és helyreáll egy gyógyulási folyamat anélkül, hogy fizikai szinten tartós károsodást okozott volna, és átterjedt volna a körülötte lévő szervekre.    
Súlyosabb az eset akkor, amikor a lelki traumához a szervezet mérgezettsége is társul külső hatások által. Gondolok itt a nem megfelelő minőségű táplálék bevitelre,- kemikáliákra, olyan élelmiszerekre, amelyeket a szervezet nem tud magán keresztül áramoltatni, feldogozni, így aztán az emésztőrendszerben kicsapódik, raktározódik, és a méreg belekerül a kiválasztó rendszerbe is. Ilyenkor már egy súlyosabb esettel állunk szemben, amit több rétegben ajánlatos kezelnünk.
Először is lelki és testi szinten el kell kezdenünk a méregtelenítést.
Lelki szinten fel kell oldanunk azt az élethelyzeti problémát, ami lelassította a szerv működését, ezáltal az egész szervezetét.
Ezt mindenképpen magunkba fordulással érhetjük el, de mindenképp szakember segítségét igényli.
Nem biztos, hogy egy alkalommal elegendő a lelki oldás, attól függ, milyen mélyen tárolódott a probléma.
A lelki oldással egy ütemben ajánlatos elkezdeni a test méregtelenítését is, hogy mindegyik rendszerre egyformán hassunk.
Az adott szervnél a máriatövis, homoktövis szedését javasolom, ezzel egy ütemben, vagyis folyamatos felépítő kódként (mindenképp csak a lelki oldás befejezése után) hangterápiát alkalmazhatunk.
A hangterápiának különböző formái vannak, amelynek taglalásába most nem bocsátkoznék.
A lényege mindegyik módszernek, akármelyiket is alkalmazzuk, hogy az adott szerv helyreállításával kell kezdenünk a gyógyítási folyamatot első lépésként.
Második lépésként pedig az egész szervezetre kiterjedő helyreállítást kell elvégeznünk.
A szervezet teljes helyreállításában alkalmazhatunk különböző módszereket,- gondolok itt a Bach virágterápiára, Aura-Soma, homeopátiás készítmények, gyógynövények megfelelő alkalmazására.
A kristályok gyógyító rezgéseit is segítségül hívhatjuk.
A lényeg az egész rendszer helyreállításán van.
A TEST- LÉLEK- SZELLEM egységének visszaállításán.
Ezáltal alkothatunk teljességet, így hozhatjuk egységbe magunkban a bennünk lévő kódokat, amelyek egy öngyógyító folyamatot indítanak el a szervezetben.
Minden amire szükségünk van bennünk rejlik, magunkból tudjuk feltárni, MAG-unkra figyelve, de mindehhez nem árt szakember segítségét is igénybe venni.          
Mindezek előtt, soha nem szabad elvesztenünk a Teremtőben lévő hitünket és bizodalmunkat.
Isten áldja Önöket!
 
Lélekrész mentés, visszatérítés

A Lélek,- akit ti így hívtok, szubsztanciából tevődik össze, bonyolult szerves (fluidikus) anyag .
Összekötő, Test és Szellem között.
A lélek, különböző részecskékből tevődik össze. Ezeket, a részecskéket, mi lélekrészeknek nevezzük,- mert teljes egységet adnak, és foglalják el a helyüket, az egy Egységes LÉLEK elnevezés alatt.
A lélek igen bonyolult, mint felépítésileg, mint tulajdonságaiban.
Egy ugyanolyan, megegyező lelkiséget nem lehet találni. Több ponton megegyezhetnek, hasonlíthatnak is egymásra, de általában, részeire bontva, merően ellentétesek és különbözőek. Ennek a különbözőségnek az oka,- az életek tapasztalataiból, megéléseiből adódik.
Egy adott személy lelkisége,- megélt élet történései által, csak kapcsolódási pontokban hasonlíthat egy másik személyéhez. Ezért nem tudjuk beleélni magunkat mások történéseibe. Még akkor sem, ha teljes minőségben és jelenléttel kapcsolódnak hozzánk,- gondolok itt egy családra levetített minőségre. A családon belül, az adott személy, akivel történik bizonyos kellemetlen szituáció,- lelkisége fokozottan előtérbe kerül,- így önmagát túllépve és saját korlátait megfeszítve, tudd különböző problémákat megoldani, és ezáltal tudja kezelni a legmagasabb fokon, a másnak lehetetlennek tűnő helyzetet. De az adott személy ne várja el, hogy a körülötte élők (itt még mindig a család fogalmára szorítkozunk), ugyanúgy éljék meg az adott helyzetet. Ez kizárt dolog, mivel különböző lelkiséggel rendelkezünk, és úgy hatunk.
A lélek bonyolult és összetett szerkezet.  
Képes életeken át, cipelni olyan megélt történéseket, amelyek a múltban is fájdalmasan hatottak rá. Ennek többnyire az oka, hogy bizonyos lélekrészek az idő fogságában megrekedtek,- így ezek a részek nem tudnak kiteljesedni, egységet alkotni, hanem darabokra, részekre bomlottak. Azok a kicsiny részek, amelyek éppen maradtak, azok itt vannak a jelenben. Viszont a sérült részek, a múlt fájdalmas történéseibe beleragadva, az idő fogságába estek. Mindez előző életekből áthozott fájdalmakra is vonatkozhat. Az idő fogságában ragadt lélekrészeket, amelyek a megélt fájdalom, trauma hatására kiszakadtak, és múltban megtapadtak,- minden esetben ajánlatos felszabadítani, meggyógyítani és visszatéríteni az egészséges részhez,- hogy visszatérhessenek a SZELLEM EGYSÉGÉBE, ezáltal teljes EGYSÉGET alkothassanak.

Elmondok egy történetet, hogy mindez érthetőbbé váljon.
- Beszéljünk most egy anyáról, akinek a gyermeke súlyos balesetben elvesztette életét. Az anya ebben az esetben, a fájdalom hatására sokkot kapott. Lélekrészei sérültek és megrekedtek, beleragadtak az adott tragikus eseményben. Ezt a lelki sérülést, van amikor egy élet munkájával sem tudja helyre állítani, - egyedül biztos nem. Hiába telik el a tragédia óta, tíz, húsz év,- a kiszakadt és az időfogságában megrekedt lélekrészek, maguktól nem tudnak visszatérni, meggyógyulni, és a többi lélekrésszel egységet alkotni.
Ha az anya ilyen sérült lelkiséggel éli le az életét, akkor több mint valószínű, hogy a köztes létben fogja ezeket a sérült lélekrészeket meggyógyítani, helyre állítani. Ha még itt sem sikerül a teljes helyre állítás, dönthet úgy is, hogy megélésként, új tapasztalásként újra alá merítkezik,- egy új földi életet választ,- amelyben ezeket a nem teljes egységben lévő részeket újra egyesíti,- Új megéléseket, új helyzeteket állít fel és tervez meg magának, amelyben önmaga gyógyítójává válik.

Maradjunk továbbra is ennél a történésnél.
De ha az anya, az átélt trauma hatására segítséget kér, (szakirányú segítségre gondolok,- orvos, vagy hozzáértő terapeuta személyére),- ebben az esetben már van esély a teljes gyógyulásra még ebben az életében. Mivel a fájdalom hatására kiszakadt részeket, amelyek az idő fogságában rekedtek,- segítséggel, de saját maga fordítja át, szabadítja fel és hozza át gyógyultan a jelenbe.

A könnyebb megértés végett.
Ha például a tragédia három évvel kevesebb, vagy már több évvel utána történt, akkor is jelentős eredményeket tud elérni, ha az orvos vagy a terapeuta segítségével vissza megy az időbe, és a fájdalom hatására kiszakadt, megrekedt lélekrészeket felszabadítja, - amit megéléssel, megértéssel, megbocsátással (nem önmagát hibáztatja a történtekért), elengedéssel (nem köti magához az elvesztet személyt, hanem szeretettel útjára engedi). Az elengedés folyamata nagyon fontos epizód, mert rengeteg energia szabadulhat fel általa. A trauma átélése újabb fájdalomhoz vezethet,- de az itt ragadt lélekrészek, a megélés és a megértés hatására feltudnak szabadulni, áttudnak minősülni, és gyógyulttá válnak és visszatudnak térni a szellem egységébe.
Ebben a folyamatban nagyon fontos, hogy kérjük a szellemi segítőktől a teljes gyógyítást, (ez különböző módszerekkel lehetséges, fénnyel, hanggal,stb… gyógyítsák a sérült részeket), hogy azok a jelenbe visszatérve, az egészséges lélekrészekkel EGYSÉGET alkothassanak.
Ilyenkor már megindul a gyógyulás folyamata. Kiszakad a sérült rész abból a környezetből, amelyben hónapokig, évekig időzött, és most a gyógyítás hatására újra elfoglalhatja helyét, és teljességet alkothat.
 Ezzel nem azt jelentettük ki, hogy már az anyának nem fog fájni a gyermeke elvesztése. Hanem azt, hogy a megélést átformálta, és ezáltal a gyógyulás útjára lépett. Olyan élethelyzeteket tudd teremteni, amelyek már egyre szabadabbá teszik, és nem korlátozzák. Mert a sérült lélekrészek, mindig egy visszahúzó erőként hatottak rá.
Ilyenkor általában az adott személy, nyit a spirituális világ felé. Már nem korlátozza le magát csak a földi történések szintjére, és teljesen más személyiséggé alakul át. Ami elmehet egészen odáig, (attól függően, hogy dolgozik magán), - hogy mások segítőjévé is válhat.
 Az orvostudomány általában nem veszi igénybe ezeket a módszereket, többnyire azért mert időigényes, vagy nincs ennek a lehetőségnek a tudatában.
Az ősi gyógyítási technikák alapja volt a lélekrész visszatérítés, mentés.
Különféleképpen csinálták, akár „síppal, dobbal, nádi hegedűvel…”,- mindennek a lényege, a belső folyamatok megélése, értelmezése és helyre állítása volt. Különböző módszerekkel mindezt kiegészítették, gondolok itt az alternatív gyógymódokra. Mivel minden esetben a TEST-LÉLEK-SZELLEM hármas EGYSÉGET kell néznünk és ennek megfelelően kezelnünk.
A mai orvoslásnak a bukása, ennek a megbontásából ered!
Meg kell értenünk, hogyha valamit nem kezelünk összességében,- hanem különböző szintekre bontjuk,- akkor nem lehet teljes a gyógyulás! 
A betegség mindig az EGYSÉG megbomlásából ered!
Kevés százalékban, de eredhet genetikai tényezőktől, és karmikus bevállalásokból. Ezekben az esetekben, mindig a leszülető lélek hozza meg ezt a döntést.
 Minden ember a létezésnek három síkján él egyidejűleg, éppen ezért, - Minden esetben, a hármas egységnek megfelelően kell kezelni az adott problémát.
De talán térjünk vissza az előbbi esetre.
- LÉLEKGYÓGYÍTÁS- erről már szóltunk (regresszió, lélekrész mentés, visszatérítés)
- SZELLEMI SZINTŰ GYÓGYÍTÁS- közvetve jelen van, mivel a lélekkel foglalkozunk.
Megerősítésként, és a folyamatok megélésének könnyítésére, ajánlott gyógymód lehet, Bach- virágterápia, Aura- soma, homeopátiás szerek alkalmazása, amelyek a Szellem testek energetikáját állítják helyre és hozzák EGYSÉGBE.
- FIZIKAI TEST GYÓGYÍTÁSA- a testen különböző masszás technikák alkalmazása, melynek hatására a blokkolt részek oldhatóvá válnak és beindul az energiaáramlás. Alkalmazhatunk kiegészítésképpen még kristályterápiát is, széles a tárháza a különböző gyógyítási lehetőségeknek… Ebben a megközelítésben, már a hármas egységet kezeltük, így a gyógyulás teljes értékű lehet.
Tehát, az ősi és a jelenkori gyógyítás összekapcsolódik,- megújul, és a jelenbe áthelyeződik.
Megújulás mindig fontos, hisz mindig új alternatívák és módszerek kerülnek előtérbe, és foglalják el a helyüket a világban.

A bennünk lévő hiány feltárása

 Az életünkben felmerülő hiányosságokat magunkban kell felfedeznünk.
A hiány, ami jelen van bennünk,- nem engedi kiteljesíteni életünket.
Éppen ezért ajánlatos minél előbb magunkba nézni,- miből is keletkezett bennünk a hiányérzés, miért nem tudjuk teljes egészében kiteljesíteni magunkat?
Melyek azok a motivációk, amelyek még mindig megkötnek, a múlthoz ragasztanak, és fogva tartanak?
A befelé figyelés, a magunkba merülés a legjobb mondja mindannak, hogy e hiányosságokat feltárjuk, és a felszínre hozzuk.
Semmi mást nem kell tennünk, mit meghoznunk magadban döntést, hogy a múlt korlátozó kötelékeitől végképp meg kívánunk szabadulni.
Tudom, hogy most jogosan feltehetitek a kérdést,- ennek már soha nem lesz vége?
Már ezerszer önvizsgálatot tartottunk magunkban, elengedtünk különböző dolgokat, korlátozó tényezőket, viselkedési mintákat, generációs dolgokat,- megtettük azt, ami tőlünk tellett. Ezerszer végig mentünk különböző dolgokon.….
Igen ez így van,- de higgyétek el, most még újra előkerülhet valami.
Most egy végső összegzésnél, lezárásnál tartunk.
Életünk olyan szakaszához értünk, - amelyben a múltból hozott korlátoknak, a visszafogó tényezőknek végleg búcsút inthetünk. Végleg megválhatunk mindattól, ami az előrehaladásunkat, a jobbításunkat, megújulásunkat korlátozza.
Ezek a dolgok mélyebben húzódnak meg mint azt gondolnánk. Mivel a felszínt már „letakarítottuk”, szabaddá tettük, ezért most még mélyebbre kell merítkeznünk.
A változás ilyen jellegű folyamata ebben az időszakban nagyon erősen itt van.
Készen kell állnunk a kiteljesedésre, a teljes megújulásra. De mindezt csak akkor tehetjük meg,- ha megválunk azoktól a bevett, demagóg, ránk erőltetett, régi rendszer által tanított és megszabott mintáktól, ami eddig megkövetelte tőlünk, hogy olyan szabályokat állítsunk fel magunkban és az részünket alkossa, (még ha a legcsekélyebb mértékben is tette),- ami gátat szab a megújulásunknak, kiteljesedésünknek.
Egy teljes szellemi megújulásnak kell létrejönnie bennünk.
A korlátozó múltunk hozadékát most már teljes egészében illik lezárnunk.
Átértékelni magunkban, mi az ami előrevitt, mi az ami hátráltató tényezőként jelentkezett az életünkben.
Mi az amiből tapasztaltunk, amitől lélekben, szellemben fejlődtünk, előre haladtunk.
Utunk és egyben életünk jelentős szakaszát zárjuk le sokan ebben az időszakban, ebben a fennálló folyamatban. Mindezt pedig azért tesszük meg, hogy az ÚJAT magunkba tudjuk kellőképpen fogadni.
A lezárást, a régitől elbúcsúzást pedig csak úgy tudjuk megtenni, ha magunkba nézünk.
Valljuk be, lélekszinten ez általában nem a legkellemesebb dolgok közé tartozik.
Azt hiszem, hogy kevés az az ember, akinek ne lettek volna visszatérő problémái, amin teljes erőbedobással dolgozott, de ha őszintén magába néz, még mindig megtalálja a hozzákapcsolódó lenyomatokat, kódokat.
Ezek a tényezők az élet minden területéről visszahathatnak ránk.
Kezdődhetett már a fogantatásunkkal, megszületésünkkel, gyerekkorral, serdülőkorral,- bizonyos szituációk megélésével, melyek számunkra nem a legkedvezőbben alakultak, sőt számos sebet is ejtettek lelkünkben. Elvárások, társadalmi beidegződések, viselkedési kódexek illemszabályok közé szorítva, de azt hiszem nem kell a felsorolást folytatnom,- tudjuk miről van szó.
Mindenképpen azt tudom tanácsolni, hogy a MAGunkban nézésnél, a belső hangra, a belső vezettetésre figyeljünk. Ne engedjük, hogy külső hatások elvonják a figyelmünket, ezért mikor neki állunk feltárni belső lényünket, legelső dolgunk legyen, hogy kérjük meg magunkra az Isteni Védelmet. Majd kérjük a belső mesterünk, az Isteni Énünk, Krisztus, Földanya, és a Krisztusi Szívgyógyító Angyalok segítségét.
Minderre az elmélyülésre azért van szükség, mert ha felszínesen kezeljük a dolgot, könnyen előfordulhat, hogy csak az anyagi élethez kapcsolódó hiányosságok, problémák merülnek fel bennünk. Ami valójában természetes, hisz ezen a szinten éljük az életünket.
Ez lesz a legelső réteg amivel találkozunk ha elkezdjük a munkát. De ahogy áttörjük magunkban a rétegeket, és egyre mélyebben haladunk a MAG felé, egyre inkább a lelki hiányosságok, a lelki problémák kerülnek a felszínre.
Arra kérlek, vizsgáld át őket alaposan, szentelj neki megfelelő időt.
Nagyon fontos, hogy ezt most megtedd. Jusson eszedbe, hogy ez a végső lezárás, és ha jól most csinálod, akkor többet már nincs dolgod vele.
Vizsgáld meg a felmerülő hiányosságok eredetét. Nézd meg tudsz-e rajta változtatni.
Tudsz-e tenni valamit annak érdekében, hogy a benned lévő hiány helyét átvegye a teljesség?
Alaposan vizsgáld meg a helyzetet. Mondok egy példát felmerülő lehetőségképpen,- gyerekkorodban megélt szeretethiány jöhet felszínre benned, ami végig kísérte szinte az egész életedet.
Lehet, hogy most, és életed különböző szakaszaiban ezt nem érzékelted, de valójában különböző történések, szituációk hatására ez a kód „bekapcsolhat, beindulhat”, megjelenhet az életedben, és akkor nem tudsz mit kezdeni vele. A legjobban kezelni úgy tudod, ha gondosan megvizsgálod magad, mi a gyökere a történetnek.
A tapasztalat azt mutatja, hogy a szülőktől jövő megnyilvánulásokat sok esetben a magunkénak tekintettük, aztán az évek során beforrasztottuk magunkba, és úgy működtettük, mintha a miénk volna.
Munkám során számtalan esetben találkoztam ezzel a tényezővel. Az anya félelmei, negatív érzései, gondolatai és kétségei már várandóssága alatt „átíródnak” magzatába.
Általában ez a magzati életben a fény hiányát jelenti. Az első szakaszban a magzat ösztönösen hárítja a dolgot, hisz a Fényből, az Egységből, a Teljességből, a Szeretetből jött. De az impulzusok olyan sűrűn, és olyan hatásfokkal hatnak rá, hogy végül is átveszi az anya negatív rezgését, mert hisz folyamatosan abban a közegben, abban a rezgésminőségben tartózkodik.
Tehát itt már a fény hiányát (sötétséget,- rosszul behelyezve és értelmezve feketeséget) láthatjuk a történésben. Ez a megélés a gyermek egész életére hatással lehet, hisz ezt a kódot viszi tovább, működteti, mintha az övé volna, valójában azonosult vele.
Ha ez a példa (szeretethiány) esetünkben is felmerülne, gondosan vizsgáljuk meg az eredetét.
A szeretethiánynak további lépcsőfokai vannak,- mert ha az anya, a szülő, nem tudta elfogadni gyermekét, vagy éppen nem várta megfelelően az érkezését, stb…akkor mindez kialakíthat bennünk egy olyan kódot, amivel saját magunkat bélyegezzük meg,- nem szeretjük magunkat, nem tartjuk magunkat szeretetre méltónak. És mindezt azért mert a szülő, vagy akár a külvilág, (óvodában, iskolában eltöltött évek, amelyek hasonló szituációhoz vezettek), azt tükrözték vissza bennünk, hogy nem vagyunk szeretetre méltóak.
Próbáljuk mindezt megfelelően a helyén kezelni. De mielőtt még elmélyülnék a szeretethiány témakörében (mivel ez elég gyakori előfordulás, és én most csak egy példaként alkalmaztam) menjünk, haladjunk tovább.
Ha szükségét érzed, papírra vetheted felmerülő érzéseidet.
Írd le, sorold fel mi az ami hiányként jelenik meg az életedben.
Ha leírtad, helyezkedj újra a középpontodba és próbáld megkeresni a felmerülő hiány gyökerét, eredetét.
Kérd a belső vezetődet, hogy vezessen vissza Térben és Időben oda, amikor életedben legelőször felmerült benned ez az érzés. Lehet, hogy az érzés ami felmerült benned, túlmutat ezen az életen és egy előző életedben találod magad. Minderre csak azért hívom fel a figyelmed, hogy ne lepődj meg ha esetleg ilyen dolog történne veled,- ez is benne lehet a pakliban.
A belső vezetésed megadja a választ, feltárja előtted azokat az epizódokat, amelyekből ezek az érzések keletkeztek.
A múltkori alkalommal (a bizalmatlanságból eredő kódok feltárásánál), arra kértelek benneteket, hogy kívülről szemléljétek az eseményeket. Most viszont arra kérlek, hogy teljes gőzzel menjetek bele. Engedjétek át magadatokat a megélésnek, hogy tisztában legyetek a helyzet fontosságával, és ezáltal tisztán lássátok a helyzetet. Kérlek ne tartsátok vissza magadatokat, ha feltörnek belőled az érzések, nyugodtan sírjátok ki magadatokat, hisz ez is az oldás, az elengedés részét alkotja.
Hagyjátok csak, hadd szabaduljanak fel belőletek ezek a bekötődött, régi kódok, amelyek életetekben hiányosságként, problémaként jelentkeztek.

Szeretnélek újra megkérni benneteket, hogy fokozott figyelmet szenteljetek a légzésre.
Mély belégzések,- engedjétek, hogy belélegzett fény átmossa az elengedésre váró kódokat,- a kilégzésnél pedig, szájon keresztül kifújva, engedjétek el mindazt a rossz érzést amivel szembesültetek. Többszöri alkalommal ajánlatos ezt megismételni, egészen addig, amíg már nem okoz a történés számotokra fájdalmat, kellemetlen érzést.
Rengeteg emlék van betapadva a lelkünkbe, s vannak melyek igen fájdalmasak.
Most eljött az ideje, hogy végképp elengedjük azokat, amelyek fájdalmat okoznak, és megbocsássunk a benne lévő szereplőknek, és persze saját magunknak is.
Próbáljuk megérteni, minden ami történik belőlünk ered. Általunk hívtuk életre és teremtettünk meg a körülményeket, és mindezt saját lelki fejlődésünkért, tapasztalásként állítottuk fel magunkban.
Engedjük el a múlt megkötő részeit, azt, ami nem engedi, hogy kiteljesedett életet éljünk.
Mossuk át magunkat éltető friss energiával,- minden régi, idejétmúlt, fájó történés távozzon belőlünk. Sejtszinten most sok mindent elengedhetünk, sok mindentől megszabadulhatunk.
Pl: csecsemőkori, gyermek, serdülőkori betegség kódoktól, amelyek ha életünkben nem is okoznak problémát, de lappangva bennünk vannak. Ne engedjük, hogy mindezt átvigyük az ÚJBA. Ne engedjük, hogy részünket alkossa, és újra előjöjjön.
Önmagunk elfogadása és szeretete nagyon fontos tényező.
Sok hibás kód eredeztethető abból, mikor ezek hiányosságként lépnek fel.
Felsorolnék egy- két példát: Magunkkal szemben túlzott elvárások, bizonyítani akarás, önbizalomhiány, megfelelni akarás, fájdalom, szenvedés, félelem, stb…
Ezek a kódok mind megkötnek valamit, és nem engedik, hogy a Fény és az éltető Szeretet teljes mértékben átáramoljon rajtunk keresztül.
Ezek a kódok összességében olyan mintát alkottak az életünkben, amelyeket generációkon keresztül görgettünk tovább és adtunk át születendő gyermekeinknek,- mert a sejtjeinknek emlékezete van.
Mire egy sejt elpusztul, addigra már egy másik sejtbe átörökítette a programot.
Most szakítsuk meg végleg ezt a láncolatot.
Az Új Világba már semmilyen megkötő és „fertőző” elemet ne vigyünk magunkkal.
Bocsássunk el mindezt szeretettel, köszönjük meg, hogy tapasztalat által tanulhattunk belőle, többek lettünk tőle.
Nagy a valószínűsége annak, hogy egymás után többször meg kell ismételni a gyakorlatot,- hisz amit életünkben felhalmoztunk, az egy pillanat műve alatt nem tűnik csak úgy el belőlünk. Tanácsos folyamatosan kérni az Isteni Énünket, és a Krisztusi Szívgyógyító Angyalok segítségét, hogy oldják fel bennünk ezeket a mintákat, és töltsék fel a helyét Fénnyel, olyan minőségű és mennyiségű energiával, ami szükséges a gyógyulásunkhoz, a kiteljesedésünkhöz,- ahhoz, hogy teljes értékű életet élhessünk.
Önmagunk elfogadásához mindenképpen kérjük Krisztus segítségét, és Földanya gyógyító támogatását.
Szívből küldjünk szeretetet Ég Atyánk és Földanyánk felé.
Ezeken a szeretetszálakon keresztül egyensúlyozzuk ki magunkat, - helyezzük középre magunkat.

Ne felejtsük el, most alakítjuk ÚJJÁ MAGunkat, és ehhez az újjászületéséhez nem kevés erőfeszítés és kitartó munka szükséges.
Legyen a május hónap mottója, a tarot kilences kártyája a Remete.
Gerd B. Ziegler,- Tarot- A lélek tükre című könyből.

Útmutatás: Ha elhatároztad, hogy elindulsz a befelé vezető úton, hagyj rendszeresen- lehetőleg naponta- időt a nyugalomra, békére és csendre. Minden nap ismételd el egy megvilágosult mester következő szavait. Engedd magadba a szavak hatását, és meditálj a benne rejlő mély igazságról:

„ A fény gyermeke vagyok.
Szeretem a fényt.
Szolgálom a fényt.
Fényben élek.
A fény vezet, gyógyít, átalakít és megvilágít.
Áldom a fényt.
A fény bennem van,
Egy vagyok a fénnyel.
A fény én magam vagyok.”

Megerősítés: Árnyoldalaimmal való találkozásomon keresztül vezet utam a fény felé, mely én magam vagyok.

Sok erőt és tudatos munkát kívánok.

 Gyógyítás Angyalok segítségével

 A következő gyógyítási módszert személyesen ajánlom a tapasztaltabbaknak: 

Kérjük meg az Őrző vagy Védő Angyalainkat, hogy időben vezessenek oda és mutassák meg, ahol, és amikor a legnagyobb,- számunkra itt és most feldolgozható és feloldható sérelmeket vagy félelmeket elszenvedtétek. 
Ezek a sérelmek és félelmek, akkor tárulhatnak fel kizárólagosan előtettek,- ha már a feldolgozására és orvoslására, Lényetek készen áll.
- Kérjétek tehát segítőiteket, hogy időben és térben, vezessenek benneteket vissza oda, ahol tárolódik, őrződik a félelem, vagy az ehhez kapcsolódó energiaminta.
- Lehet, hogy időben és térben utazol, de az is lehet, hogy tested valamely pontjába utazol, és ott találkozol a számodra legnagyobb és még feldolgozatlan félelmeiddel.
Azért célszerű ezeknek a blokkoknak, sérült részeknek a tudatos kioldása, hogy megértsük azt az élethelyzetet, érzést, szituációt ami kiváltotta, - hogy legközelebb már felismerjük, és ugyanabba a hibába ne essünk bele. Főképpen pedig azért van nagy jelentősége, hogy fizikai formában, a betegség leképezéseként ne jelenjen meg. Hasznos néha testünkben és térben ilyen utazásokkal próbálkozni, hogy megelőzzük (prevenció nagyon fontos), a betegség kialakulását. 

Ha már fizikai szinten megjelent a betegség, - akkor fel kell oldanunk az adott testrész blokkolt részeit,(energiamintáit) és életünket ennek megfelelően átalakítani,- nagy esélyünk van a teljes gyógyulásra.
 - Amikor felkészülsz erre az utazásra, jó előre már tisztáznod kell magadban, hogy:- csak annyi és olyan jellegű sérelem, vagy fájdalom táruljon fel előtted, aminek a befogadására és feldolgozására már készen állsz. 

A gyógyítás menete: 

- Meg kell ismerni és feltárni az adott problémát.
Ebben segítenek az Angyali Erők, Akikkel az utat megteszed.
Ők biztosítják a te tökéletes védelmed, (csak annyit és azt tárják fel előtted, aminek az elfogadására, készen áll már Lényed).
Nem „tálalják” eléd a kész megoldásokat, hanem benyomások formájában közvetítik feléd. Képeket láthatsz, különböző érzéseket élhetsz át az állapotodtól függően.
Többnyire kitolódhat a gyógyulás, a sérült rész súlyosságától függően, egytől- három nap általában a tisztulási periódus. Ezt a szakaszt nem biztos, hogy a legjobb lelkiállapotban éljük meg. A fokozottabb tisztulás részeként, az álmaink is segítségünkre siethetnek. Érdemes végig gondolni és kielemezni mélyebben ezeket a helyzeteket, - hiszen a megoldás minden esetben, csakis benned gyökeredzik. 
- Azonban vannak olyan félelmek és mélyen ülő sebek, amelyeket nem kell újra átélnetek, mert Lényetek nem viselné el a fájdalmat, - ezeket az Angyali Segítők meggyógyítják, és kiemelik a sérült részeket. 
Mindaddig, amíg a félelmek élnek bennetek, addig nagyon sebezhetőek és legfőképp billenékenyek vagytok. Többnyire olyan rész van még bennetek mélyen eltemetve, amiről nem tudtok, vagy nem akartok róla tudomást venni, - és ezt a „részt” egy számotokra „negatív hatás” egy pillanat alatt aktiválni tudja. 
Ha már Lényetek elért egy magasabb és egy letisztultabb állapotba,- akkor éppen itt az ideje, hogy a legmélyebb és a legfájdalmasabb pontjaitokkal is szembe nézzetek.
Gondolok itt többek közt,- az ősfájdalmakra.
Amíg a félelem egy kis darabkája is mozog bennetek, addig teljes Éneteket nem ismerhetitek meg. 
Kérjétek minden esetben az Isteni Énetek vezetését, hogy segítsenek feltárni a benned mélyen megbúvó aggodalmakat, félelmeket és meggyógyítani mindazt. 
Nagy jelentősége van az oldásnak, mert amíg a legmélyebb félelmeink bennünk vannak, addig úgy hatnak,- hogy falakat, blokkokat állítanak elénk az életünk különböző területein. De térjünk vissza egy kicsit a Gyógyító Angyalokhoz.
Ha Gyógyító Angyalokat említjük meg, mindjárt Rafael Arkangyal és serege jut az eszünkbe.
A Gyógyító Angyalokhoz a színek által is tudunk kapcsolódni, hiszen minden színnek van egy Angyala.
Ha elképzelünk egy színt, és gondolatban rávetítjük az adott testrészre, rövid időn belül megjelenik a Szín Angyala, és segít nekünk.
A Fehér Fény,- az Őrangyal színe.
A Színes Fény, - az Angyaloké és némelyik Felemelkedett Mesteré.
A Fehér Fény kettős feladatot lát el:
- Tisztít,- elősegítve a gyógyulást.
- Védelmez.
Erőteljes hatással van a mélyen gyökeredző félelmek és betegségek gyógyításában.  

Jó munkát kívánok.
  
A magzat már tudatos lény

Leírnám a saját tapasztalatomat, amire a kezeléseim során tettem szert.
Talán térjünk vissza a jelen életre, ami a megszületéssel indul, amit már a lélek tudatosan él át. Rengeteg fóbiát hozhatunk magunkkal az itt átélt élmény hatására, amit elfelejtünk, de később oka lehet különböző megmagyarázhatatlan szorongásoknak, félelmeknek.
Az sem mindegy, hogy az anya milyen érzéssel várja gyermekét.
Hiszen ő már mindent érez, a különböző ingerek már a magzati életben hatnak rá, (ami később megnyilvánulhat: félelem, pánik, stb..) formájában.
Munkám során (az anyaméhben eltöltött időszakról), sokkal több volt a negatív beszámoló, mint a pozitív. Bizonyos jelenkori szituációban, mint pl.: fulladás, bezártság érzés, szorongás, és sok más ilyen jellegű tünet, a méhen belül eltöltött időszak, vagy a szülés folyamata közben átélt eseményre vezethető vissza.
Ezek a történések az aurában, az adott helyen, energetikai blokk formájában nyilvánulnak meg. Amit úgy tudunk kioldani, hogy mélytudat szinten visszavezetjük a kezelt személyt, az adott időbe és helyzetbe.
Itt újra átéli, a már „elfelejtett emlékeket”. Ezáltal már tudatosan értelmezi, behelyezi, hogy az életére milyen hatással van, és így az emlék súlyát is feloldja, ami által az energetikai blokk is feloldódik. A kezelés után, az aurában is szoktam egy tisztítást, energetikai összehangolást végezni, ezáltal helyre állítva az illető energetikai rendszerét.
Minden embernek meghatározó szerepet tölt be életében a fent említett időszak.
Akár elfogadja azt akár nem, ezen értékrendek szerint alakul az élete.
Ha szeretettel várták, ő is nyit a világ felé,- befogadó és elfogadó lesz.
Ha probléma volt a fogantatásnál, kihordásnál, születésnél, a fogadtatásnál, akkor valószínű, hogy egész életében meg akar felelni a körülötte élő embereknek.
El akarja fogadtatni magát, bizonyítani akar, és nem saját személyiségét adja.
A szülő és a gyermek közt zajló konfliktus is visszavezethető ide.
Számos esetben oka, hogy valamelyik szülő nem akarta, vagy nem várta örömmel gyermekét. Mivel a magzat már tudatos lény, ezt mind átéli, hisz érzékel, - de valójában kiszolgáltatott helyzetben van az anyaméhben. Ebben a helyzetben, áttudjuk átvenni sejtszinten az anyától az ő félelmeit, hisz még egységben vagyunk.
Sejtszinten tároljuk ezeket, és áthozzuk a megszületést követő életszakaszba (de a tudatunk mélyen lezárja azt).
Ha az élet során hasonló inger, és hatás ér bennünket, - nem tudjuk felismerni az érzést, mert „elfelejtettük” honnan is származik, de a probléma viszont jelen van.
Ebben a mélytudat állapotban el tudjuk fogadni a nem kívánt terhesség állapotát is.
Át tudjuk érezni édesanyánk gyengeségeit, azonosulni tudunk vele. De itt fontos a megértés, hogy ez valójában nem a mi érzésünk, csak átvettük tőle.
A megértést minden esetben elfogadás, és megbocsátás kell, hogy kövesse.
A születésnél még problémát jelenthet az előző élet megszületésének körülményei is. Áthozhatja ebbe az életbe, a múltban megélt negatív hatásokat.
Meg kell értetni a pácienssel, hogy már nem azonosulhat azzal a személlyel.
Nagyon sokan nem mernek szembenézni a problémájukkal, vagy nem találják meg a megfelelő megoldást. Mindenképpen megkönnyebbülést jelent az illető számára, amikor megértést kap az életében előforduló akadályozó tényezőkre, és ezáltal egy magasabb életminőségbe léphet.

Forrás: Feketéné Lendvai Katalin

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése